1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • مسیح شریفی
    مسیح شریفی
    2021-06-07 15:52

    بسیار مقدمه مفید و جالبی درباره باورها وموضوعات قابل بحثی که خواهیم داشت بود و چگونگی اثر باور بر زندگی شخص،که منشأ مشکلاتی است که در طی روز با آنها مواجه میشویم یا باعث وبانی در صلح بودن بیشتر باخود هستند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست