باور شماره 44 :

درک درست قانون رهایی برابر است با برداشتن یک قدم بسوی شایستگی است .

 دانلود                43 مگ                3:51

باور شماره 46 :

هرچه بتوانم خودم را از بیشه ی اندیشه ها رها کنم ، می توانم از نعمات بیشتر الهی لذت ببرم . ( قانون رستاخیزی )

 دانلود                150 مگ                10:24

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست