متن اطلاععیه تستی کلی سایت

قانون جذب

قانون جذب یا قانون جذب جهانی (Law of Attraction) یک اصل فلسفی است که معتقد است که افکار، احساسات و اعمال ما می‌توانند انرژی را به سمت خود جذب کنند و باعث تحقق آنچه که ما به دنبال آن هستیم، شوند. به عبارت دیگر، قانون جذب معتقد است که اگر با تمرکز و تصور به دستیابی به چیزی برای خودمان بپردازیم، مثلاً موفقیت، ثروت، عشق یا سلامتی، این افکار و احساسات می‌توانند به ما کمک کنند تا آن چیزی را به دست آوریم.
eshragheomid
بدون پاسخ/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

68,000 تومان
eshragheomid
بدون پاسخ/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

195,000 تومان
eshragheomid
بدون پاسخ/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

68,000 تومان
eshragheomid
بدون پاسخ/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

56,000 تومان
eshragheomid
بدون پاسخ/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

56,000 تومان
eshragheomid
بدون پاسخ/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

56,000 تومان
eshragheomid
بدون پاسخ/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

195,000 تومان
eshragheomid
{تعداد} پاسخ ها/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

195,000 تومان
eshragheomid
بدون پاسخ/5

این متن را میتوانید با ویرایش محصول و در قسمت توضیح کوتاه درباره محصول ویرایش کرده و تغ...

195,000 تومان

جستجوی دوره‌ها

جدیدترین دوره ها

حرکت در جهت صبر تکاملی
eshragheomid
سفر در جاده ی رهایی برای دست یابی به خویشتن
eshragheomid
قانون جذب
eshragheomid
تکامل چند برابری
eshragheomid
ابزار کارآمد برای تقویت ایمان
eshragheomid