متن اطلاععیه تستی کلی سایت

دوره‌ها

مرکز توجه

محدوده‌ای از فضای پردازشی ذهنی که در آن فقط بخشی از اطلاعات دریافتی پردازش می‌شود

center of attention
شامل 2 دوره

کنترل ذهن

تکنیک‌هایی که به کمک آن‌ها می‌توانیم به ذهن خودمان دسترسی داشته باشیم

mind control hand
شامل 3 دوره

قانون رهایی

به طور کلی به معنای رهایی از انتظار و نتیجه‌ گیری‌های مشروط می‌باشد

deliverance
شامل 3 دوره

قانون جذب

قانون جذب معتقد است که افکار، احساسات و اعمال ما می‌توانند انرژی را به سمت خود جذ...

Law of Attraction
شامل 14 دوره

تکامل چند برابری

با توانایی تفکر، انسان‌ها توانستند به خودآگاهی و فهم بیشتر از دنیای پیرامون خود د...

evolution
شامل 2 دوره

تست

این متنیه که تو صفحه دوره ها نشان داده میشه

register
شامل 1 دوره

باور فراوانی

در باور فراوانی فرد تمایل دارد اطلاعاتی را که با باورها و قضاوت‌هایش تطابق دارند ...

Abundance
شامل 2 دوره